Ruoka

Kahvia kiireettömästi

12.1.2023

Kesällä perustettu Lovisa Kafferosteri on pienpaahtimo, joka toimii Mika Välimäen omalla pihalla. 

 

Aiem­min lähin­nä itselleen kahvia paah­tanut Mika Välimä­ki haaveili toimin­nan laa­jen­tamis­es­ta, ja nyt entisessä saunaraken­nuk­ses­sa paahde­taankin eri­laisia laatukahve­ja.

 – Ihmiset ovat osoit­ta­neet kivasti kiin­nos­tus­ta. Jotkut ovat tulleet Por­voos­ta ja Helsingistäkin asti hake­maan kahvia, hän ker­too.

Kahve­ja on mon­en­laisia vaaleas­ta paah­dos­ta tum­maan. Kahvipaket­tei­hin kir­joite­taan tek­stit leimasimil­la. 

Mika Välimäel­lä on monia tule­vaisu­u­den suun­nitelmia, mut­ta kaik­ki tapah­tuu ajal­laan.

 – Ei tässä ole kiire mihinkään. Muutenkin tavoit­te­len elämässäni sitä, ettei olisi koko ajan kiire jon­nekin. Sitä pait­si kahvi on maineeltaan sel­l­ainen, että kun sitä juo, voi istuskel­la rauhas­sa ja naut­tia het­kestä.

Mika on myös pan­nut merkille, että kahvi tuo ihmisiä yhteen.

 – Jokaises­sa maas­sa on oma kahvikult­tuurin­sa, johon liit­tyy eri­laisia sosi­aal­isia tilantei­ta – Suomes­sa esimerkik­si retkikahvit avo­tulel­la, Mika pohtii.

 

Lovisa Kaf­fer­os­terin kahve­ja voi ostaa muun muas­sa Café Favoritista, Hardomin leivästä, Butiken Kro­nanista ja Saku­ra Delistä.

 

 

 

lovisakafferosteri.fi

FB lovisakaffe

Insta­gram lovisa_kaffe

 

 

Tek­sti: Ain­o­li­ina Leskelä Kuvat: Arto Wiikari

 

 

0