Ihmiset, Ruoka

Juuret Karjalassa

13.9.2017
Kyläpaakari Robin Bäckman

9 reikää = yhteen­sä 1 ruisleipä! Täl­lä matem­ati­ikalla ja mes­tar­ileipuril­ta per­ityl­lä ruisju­urel­la kisällileipuri Robin Bäck­man pyörit­tää yhden miehen luo­muleipo­moa Lovi­isan Hom­mans­byssä.

 

– Tör­mäsin kylä­paakari Leif Hanssoni­in ja kysyin huvikseni, mah­taako hänel­lä olla vielä leivon­takoneet jäl­jel­lä. Hans­son pyysi min­ut mukaan leipo­maan Savoy-rav­in­tolan ruisleipäti­laus­ta. Ensim­mäisel­lä ker­ral­la nukuin pom­mi­in, mut­ta onnek­si sain toisen tilaisu­u­den.  Sil­lä tiel­lä tässä nyt ollaan, Robin Bäck­man nau­raa.

– Vieläkin muis­tan, kun pikkupoikana mais­toin ensim­mäisen ker­ran Hanssonin leipo­maa ruisleipää. Siitä saak­ka se on ollut lem­pileipäni. Päälle lai­tan aitoa mei­jerivoita tai juus­toa. Por­lam­min mei­jerin juus­tois­sa on sopi­vasti luon­net­ta ruisleivän maku­parik­si.

Yksinker­taisu­us ja hyvät raa­ka-aineet, niis­sä on Bäck­manin mukaan hyvän leivän salaisu­us.

– Leivät leivon luo­mu­jauhoista. Ruisleivän lisäk­si leivon juureen myös vehnäleipää.

 

Avaru­ustiedet­tä

Vaik­ka raa­ka-aineet ovat yksinker­taiset ja niitä on vain kolme, leivän maku syn­tyy ja kehit­tyy varsin mon­imutkaises­sa pros­es­sis­sa.

– Tästä syys­tä samal­la resep­til­lä leiv­o­tun leivän maku myös vai­htelee.

Leipomi­nen kestää kolme päivää. Ensim­mäisenä päivänä laite­taan juuri käymään. Toise­na päivänä vei­vataan taik­i­na vuorokaudek­si kohoa­maan ja kol­man­te­na leivät pais­te­taan. Pais­ton jäl­keen maku para­nee vielä kolme, neljä päivää.

Leivän leipomises­sa Bäck­man näkee yht­eneväisyyk­siä muun muas­sa olu­en valmis­tu­mis­pros­essin kanssa: maku syn­tyy ketjus­ta kemi­al­lisia reak­tioi­ta.

 

Uunista ulos

Paistopäiviä on kak­si: tiis­tai ja lauan­tai.

– Ryt­mi on tun­tunut sopi­van min­ulle ja tilaa­jille. Näin ehdin hyvin hoitaa kul­je­tuk­set ja toripäivät.

Tilauk­set menevät Savoyn lisäk­si Lap­in­järvelle, Ruukin kyläkaup­paan ja suo­ra­toim­i­tuksi­na kotioville.

Lovi­isan toripäivään pitää aina vara­ta satakun­ta leipää. Torimyyn­ti ja joulumarkki­nat ovat kisällileipurille tärkeitä.

– Asi­akkail­ta saan palautet­ta ja vinkke­jä toim­intani kehit­tämiseen.

 

Tilauk­set ja tieduste­lut: 

reikaleipa.fi 

puh. 050 5968 687

 

Tek­sti Anna Palas­maa  Kuva Juk­ka Salmi­nen

1