Lifestyle

Keskikesän juhlaa — Glad midsommar!

23.6.2016
Juhannus Loviisassa

Juhan­nuk­se­na lovi­isalainen gril­laa, tanssii, juh­lii, ulkoilee, veneilee, mökkeilee ja viet­tää yötön­tä yötä.
Satoi tai pais­toi, hyvässä seuras­sa, maal­la tai merel­lä. Tässä mielessä emme siis poikkea val­taväestöstä.

 

Mut­ta sit­ten Lovi­isas­sa on myös per­in­teisiä juhan­nus­tansse­ja eri puo­lil­la kaupunkia — tun­ne­tu­im­mat niistä var­maan keskus­tas­sa Laivasil­lal­la. Siel­lä soi­vat rantaruot­salainen hump­pa ja ikivihreät cover­it – se vas­ta on koke­mus!

Ei muu­ta kuin köy­det irti ja merelle – tai kengäl­lä kore­asti Laivasil­lal­la!

 

Vi ses vid mid­som­marstån­gen! Njut av mid­som­maren i vack­ra Lovisa.

 

Juhan­nusjuh­lat Pitkäpään kyläran­nas­sa Per­na­jas­sa
Per­jan­taina 24.6. klo 14
Juhan­nus­tori, elävää musi­ikkia, juhan­nus­sa­lon pysty­tys
Let­tu­ja, gril­li­makkaraa, polt­topuiden huu­tokaup­pa

 

Juhan­nusjuh­lat Lap­in­järvel­lä
Per­jan­taina 24.6. klo 18 Jok­isil­lan­ran­nas­sa
Musi­ikkia ja makkaran­pais­toa

 

Juhan­nus Laivasil­lal­la
Per­jan­taina 24.6. klo 18–24
Juhan­nus­sa­lon pysty­tys klo 18
Juhan­nus­tanssit

 

Valkon per­in­teinen juhan­nusjuh­la
Per­jan­taina 24.6. klo 20 alka­en Valko­lam­men ran­nas­sa
Myyn­nis­sä makkaraa, let­tu­ja ja mui­ta herkku­ja
Kokko syt­tyy klo 22

7