Luonto & outdoor

Ilmaisia lounaita on olemassa — Ole hyvä poimi omasi!

8.7.2016
Ilmaisia lounaita on olemassa

Suloisen samet­ti­nen mustik­ka mar­joo heinäku­us­ta jopa lokaku­ulle kasvu­paikas­ta riip­puen. Mustikat todel­la kan­nat­taa kerätä met­sästä tal­teen, sil­lä niis­sä on run­saasti A- ja B-vita­mi­inia, man­gaa­nia, kuitu­ja sekä flavonoide­ja. Paljon tutkit­tu mustik­ka sisältää lisäk­si merkit­täviä määriä antosyaani-väri­ainei­ta, joiden käytön on kokeis­sa havait­tu pienen­tävän mm. sydän- ja verisuon­i­sairauk­sien, silmä­sairauk­sien ja syövän riske­jä.

 

 

Vain kak­si desil­i­traa vähäkalorista man­sikkaa ja päivän c-vita­mi­ini­tarpeesi on tyy­dytet­ty. Ja kuitu­akin saat siitä yhtä paljon kuin ruisleipä­palas­ta! Ei siis pelkkää herkut­teluhöt­töä!

 

 

Lem­peä vadel­ma on varsin ter­veelli­nen, mut­ta vähän vaikeampi löytää ja herkkä loukkaan­tu­maan – eli se on syötävä tai käsiteltävä tuoreena. Suo­raan puskas­ta syö­tynä vadel­ma on herkullisim­mil­laan, mut­ta siitä saadaan myös maukas­ta mehua ja hilloa sekä siirap­pia, viiniä, likööriä ja viini­etikkaa.

 

 

Pih­la­jan­mar­ja on varsi­nainen C-vita­mi­inipom­mi, joka jät­tää var­joon­sa mon­et muut mar­jat ja hedelmät. Tee mehua, nek­taria, teetä, hilloa, soset­ta tai hyytelöä tai käytä kui­v­at­tuna vaik­ka pan­nukakku­un tai muroi­hin. Ome­na sopii main­iosti pih­la­jan­mar­jan kaverik­si. Vaik­ka se ket­tu sanoi hap­pamia, niin älä usko. Lisää sok­e­ria.

 

 

Monikäyt­töi­nen puoluk­ka taipuu vaik­ka mihin, sik­si sitä poim­i­taankin noin 100 miljoon­aa kiloa Suomes­sa! Puolukan ter­veysvaiku­tuk­set ovat mon­i­naiset. Mar­jat mm. edis­tävät mak­san, sapen ja vat­san toim­intaa sekä rau­dan ja kiven­näi­sainei­den imey­tymistä. Lisäk­si puolukan antibioot­tiset aineet tor­ju­vat munuais­ten ja virt­satei­den tule­hduk­sia. Mut­ta ennen kaikkea puoluk­ka on ihanan makuista. Vaikka­pa rahkan kanssa.

 

 

Itse­pomit­tua täysin ilmaista super­food­ia!

 

Tek­sti: Päivi Ahvo­nen  Kuva: Willy Johans­son

0