Luonto & outdoor, Kulttuuri

Ihana, kaunis, historiallinen Myllyharju!

2.12.2020

Myllyharju keskustan tuntumassa taipuu moneen. Sinne on tullut hieno liikuntapaikka, uusi lastenpuisto, rhododendron-puisto sekä upeat 75 askelman maisemaportaat, jotka yhdistävät alakaupungin Myllyharjuun.

 

Por­taat nou­se­vat Schill­markinku­jal­ta ylös Itäiselle Har­ju­tielle. Askelmia ker­tyy yhteen­sä 75. Har­jul­la on myös laulure­it­ti, kun kaik­ki har­jun penkit sai­vat oman laulun­sa. Har­jua käyt­tävät niin päiväkoti­lapset, koul­u­laiset, eläkeläiset kuin koiran­ulkoilut­ta­jat sekä Team Nordic Trail Lovi­isan jäsenet, jot­ka treenaa­vat Myl­ly­har­jun poluil­la ker­ran viikos­sa. Har­ju on yksinker­tais­es­ti upea. Sieltä löytää aina jotain uut­ta.

 

Uusi opastet­tu reit­ti

Uudet hienot opastekyltit ker­to­vat har­jun his­to­ri­as­ta ja luon­nos­ta. Käve­lyre­it­ti kul­kee Lovi­isan kirkol­ta Pla­genin uimaran­nalle. Sen var­relle sijoit­tuu läh­es kah­den kilo­metrin matkalle 16 kylt­tiä. Tek­stit on laat­in­ut Mia Grön­strand. Har­julle on aikanaan kyl­vetty män­tymet­sää kylpylävierai­ta varten. Reit­il­lä tule­vat tutuik­si vieraiden suosi­ma Mosse­back­enin täysi­hoito­la ja rav­in­to­la Casi­no. Kumpaakaan ei enää ole, mut­ta opastekyltit ker­to­vat niiden tari­nan. Myl­ly­har­jun käve­lyre­itin opastekyltit ovat syn­tyneet Lovi­isan kaupun­gin eri keskusten yhteistyönä. Mukana ovat olleet puis­to-osas­to, kaupun­gin museo, viestin­tä, kaavoitus, ympäristön­suo­jelu ja infra­struk­tu­uri. Yhteistyö kan­taa! 

 

 

Uudet hienot opastekyltit kertovat harjun historiasta ja luonnosta.

 

Kuvat: Kale­vi Ketolu­o­to

 

0