Puutarha

Hitaiden kukkien kaupunki

9.6.2021

Salla-Maria Salo asuu maalla, Anna Palasmaa kaupungissa. Naisia yhdistää rakkaus kukkiin ja antautuminen niiden kasvattamiselle luonnonmukaisesti ja mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

 

Sal­la-Maria Salo on kun­nos­tanut Lovi­isan maaseudun ja saaris­ton syleilyssä sijait­se­vaa Ollak­sen tilaa pikku hil­jaa – ensin vapaa-ajan asun­nok­si ja sit­ten kakkoskodik­si, kunnes koron­aepi­demia avasi silmät ja he päät­tivät muut­taa kokon­aan tilalle.

– Muut­to lisäsi kiin­nos­tus­tani puu­tarhaa ja kukkia kohtaan. Haa­pavesakostamme raivasimme potagerin eli kukki­van kasvi­maan. Sain sieltä kukat koti­in ja kavereillekin vietäväk­si. Nälkä kasvoi syödessä, ja nyt koko puu­tarha on omis­tet­tu kukille, Sal­la-Maria Salo ker­too.

Luokanopet­ta­ja ja puu­tarhuri Anna Palas­maa asuu puolestaan Lovi­isan keskus­tan tun­tu­mas­sa. Hänen puu­tarhansa on run­saudessaan upea näky. Hyvin hoide­tut kasvit, pen­saat ja kukat suo­ras­taan pur­sua­vat, ja kaikesta näkee, että puu­tarhan on suun­nitel­lut ammat­ti­lainen.

Peren­nat, leikkokukkav­il­je­lyk­set ja hyö­tykasvit ovat löytäneet oman paikkansa. Ton­tin takana sijait­se­va lehtomainen puis­tomet­sä ja kasvien katveessa piilot­tel­e­va iki­van­ha lin­noituk­sen muuri tuo­vat oman lisän­sä rauhal­liseen tun­nel­maan.

Ton­tin penger­ryk­sen ja met­sän välis­sä soli­se­va puro ei kuivu edes kuumi­na kesinä.

– Sieltä saan veden puu­tarhaani. Ei tulisi mieleenikään kastel­la vesi­jo­htovedel­lä, Anna sanoo.

 

 

 

Sal­la-Maria Salo,  esitys­taiteil­i­ja ja muusikko

Sal­la-Maria Saloa viehät­tää se, että kaik­ki luovu­us ei ole hänen omis­sa käsis­sään, vaan sen mate­ri­aali kas­vaa pihal­la.

 

 

 

Ped­a­gog­it kukka­far­mareina

Leikkokukka­far­marik­si ryhtynyt lauluped­a­go­gi Sal­la-Maria Salo antoi kukille pikku­sor­men, ja nyt Ollak­sen tilan puoles­ta hehtaarista läh­es tuhat neliötä on omis­tet­tu kukkien kas­vat­tamiselle.

– Hyö­tykasvien seasta sain omat kukkani koti­in vietäväk­si, mut­ta kun kavereillekin niitä jäi, kiin­nos­tu­in tosis­sani kukkien kas­vat­tamis­es­ta. Ennen van­haan on ollut tapana kas­vat­taa kukkia ja myy­dä toril­la, mut­ta tuon­tikukat maail­mal­ta ovat valitet­tavasti syr­jäyt­täneet ekol­o­gisen lähi­tuotan­non, Sal­la-Maria Salo ker­too.

Hän luki blo­ge­ja ja tut­ki alan kir­jal­lisu­ut­ta ja jos­sain vai­heessa tör­mäsi amerikkalaiseen Flo­ret Flower Farmi­in.

– Hain stipendiä, sain sen ja aloin opiskel­la luon­non­mukaista leikkokukkakas­va­tus­ta oikein tosis­sani. Nyt leikkokukkien kas­vat­ta­mi­nen vie kesäl­lä aikani, ja se on tule­vaisu­udessa toiv­ot­tavasti pää­toimista.

Pitkään opet­ta­jana työsken­nel­lyt Anna Palas­maa lähti joitakin vuosia sit­ten opiskele­maan kak­sivuo­tista puu­tarha-alan ammat­ti­tutk­in­toa Espoos­sa toimi­vaan Axxell-oppi­laitok­seen. Sen jäl­keen hän palasi vielä opet­ta­jan­työhön­sä, kunnes koron­akeväänä 2020 huo­masi, miten tärkeää kukkien kas­vat­ta­mi­nen hänelle on.

– Maalisku­us­sa aloin myöhään iltaisin kylvää siemeniä ja myöhem­min kevääl­lä kou­lia ja kastel­la taimia. Se oli min­un pelas­tuk­seni. Pimeinä iltoina kuvit­telin mielessäni, miten ihanil­ta kukat tuli­si­vat näyt­tämään.

On pieni ihme, miten perunan näköis­es­tä muku­las­ta kehkey­tyy myöhem­min upeaakin upeampi daalia. Siemen­estä nousee iha­nia ruiskaunokke­ja, tarhaneito­ja ja tuok­suh­er­net­tä.

– Se tun­tuu edelleen ihmeel­liseltä.

 

 

 

Anna Palas­maa, luokanopet­ta­ja, puu­tarhuri

Anna Palas­maan mielestä on pieni ihme, että siemen­estä nousee iha­nia ruiskaunokke­ja, tarhaneito­ja ja tuok­suh­erneitä.

 

 

Sekä Anna Palasmaalle että Salla-Mari Salolle on itsestään selvää, että he kasvattavat kasvinsa luonnonmukaisesti eivätkä heidän kukkansa ole syöneet mitään myrkkyä.

 

 

Maal­la, silti lähel­lä

Täl­lä het­kel­lä Sal­la-Maria Salo etsii lisää jälleen­myyn­tipaikko­ja kukilleen ja verkos­toituu koti­mais­ten avo­maan leikkokukkien kas­vat­ta­jien kanssa. Yhteinen hash­tag on #slowflow­ers­fin­land.

– Tilalle voi myös tul­la osta­maan kukkia suo­raan, mut­ta soit­takaa sitä ennen tai lait­takaa viestiä, Sal­la-Mari vinkkaa ja lisää:

– Meil­lä on myös ihanaa ome­name­hua, jota saat­taa riit­tää myyn­ti­inkin. Vihan­nek­set ja juurek­set menevät kaik­ki omi­in tarpeisi­in.

Leikkokukkien kas­vat­tamises­sa laulu­tun­te­ja antavaa ja las­teneloku­vien hah­mo­ja dub­baavaa Sal­la-Maria Saloa viehät­tää esteti­ik­ka ja luovu­us.

  Ennen kaikkea se, että kaik­ki luovu­us ei ole omis­sa käsis­säni, vaan sen mate­ri­aali kas­vaa tuol­la pihal­la. Oma­l­la ajal­laan ja ehdoil­laan. Se on ihana haaste. Siinä tule­vat niin elämän hienot puo­let kuin rajat selväk­si.

 

Lisä­tien­este­jä suun­nit­telemis­es­ta

Anna Palas­maa toimii myös puu­tarha­su­un­nit­teli­jana. Hän tekee ruukkuis­tu­tuk­set ja hoitaa asi­akkait­ten­sa piho­ja. Annan yri­tys myy myös suo­ramyyntinä kau­ni­ita kukkakimp­pu­ja.

– Pidän herk­istä, näyt­tävistä, epäsym­metri­sistä ja luon­non­mukai­sista kim­puista. En käytä kul­tanauho­ja, enkä sprei­jaa jo sinän­sä kau­nista kukkaa hileväreil­lä.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Palas­maa
IG @slowflowerloviisa
FB Slowflow­erlovi­isa, Anna P
annap.blog

 

Sal­la-Maria Salo
IG @ollakseengarden
FB Ollak­seen Gar­den
ollakseengarden.fi

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen, Rei­ja Kokko­la   Kuvat Vir­pi Lehti­nen, Magi Pern­thaler

 

0