Kulttuuri

Groovy Loviisa!

14.6.2018

Saltbodan Radio

Get on up! Lovi­isan groovein ulko­bilemes­ta Salt­bo­dan Radio juh­lii kymmenet­tä toim­intavuot­taan, ja luvas­sa on funkia, food­ia ja fiilistä. Synt­täri­juh­li­in on luvas­sa myös eri­ty­istä ohjel­maa.

16.6. / 7.7. / 28.7. Salt­bo­dan Radio 10 v. birth­day par­ty! / 18.8.

Laivasil­ta 4

Face­book: Salt­bo­dan Radio

 

Alexia

Lauan­taiöisin Alek­san­terinkatu herää het­kek­si yön hil­jaisu­ud­es­ta, kun katu täyt­tyy Club Alex­i­aan suun­taav­ista juh­li­joista. Tapah­tu­matar­jon­taansa laa­jen­tanut yök­er­ho vetää juh­lakansaa jonok­si asti, joten teemail­toina kan­nat­taa klu­bille suun­na­ta hyvis­sä ajoin.

16.6. Alex­ia del Agua vesi­teemaiset bileet

7.7. DJ Alex Kun­nari & Elec­tric Retro Tour

Alek­san­terinkatu 3

Face­book: Club Alex­ia

 

 

Bella

Jazz­ia, blue­sia, pop­pia… Ja se kuu­luisa Bel­lan oma Open Stage! Laadukkaat keikat vetävät Bel­lan täy­teen kuule­via korvia ja nälkäisiä sui­ta. Ajoit­tain pääsee Bel­las­sa yleisökin par­ras­val­oi­hin pian­o­tai­turi Kalle Katzin säestyk­sel­lä.

Man­ner­heiminkatu 2

bellaloviisa.fi

 

 

Degerby Musik Room

Herkkua Lovi­isan jazzy­hteisölle! Äsket­täin lanseer­at­tu hotel­li Degerbyn Musik Room veti heti ensim­mäisel­lä ker­ral­la talon täy­teen, kun lavan val­ta­si­vat maail­man­lu­okan jazz-yhty­eet Del­becq 3 sekä PLOP. Musik Roomin toim­inta jatkuu kon­sert­ti­s­ar­jal­la, siis­pä kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la tule­vien keikko­jen vuok­si.

Bran­den­steininkatu 17

degerby.com

Face­book: Hotel Deger­by

 

 

Café Saltbodan

Muu­ta­man ker­ran kesässä voi Café Salt­bo­danis­sa naut­tia ihanas­ta brun­ssista suloisen jazz­in ja soulin soidessa taustal­la. Soul and Jazz Time Out on kuin utopisti­nen kesä­sun­nun­tai – pait­si että se on ihan oikea jut­tu!

Laivasil­ta 4

Face­book: Café Salt­bo­dan

 

 

Rock on! Zilton

Uud­is­tet­tu Zil­ton on rokkarei­den ykkösmes­ta, johon tien­sä löytää yhä use­ampi lovi­isalainen. Vaik­ka suosit­tu torstain tieto­visa jää kesälo­ma­lle, ei ohjel­matar­jon­ta jätä ketään kylmäk­si. Run­saan tapah­tu­maka­len­terin lisäk­si Zil­tonis­sa on tar­jol­la live­musi­ikkia joka lauan­tai.

26.5. Laval­la DJ

2.6. The Wyman Fam­i­ly

9.6. Ten Beers After

16.6. Laval­la DJ

22. ja 23.6. Juhan­nus­tanssit, laval­la TINO

30.6. Live­musi­ikkia

7.7. Rokki­bileet

14.7. Rootsin after­par­ty Zil­tonis­sa

4.8. 1-v bileet!

25.8. LWT-viikon­lop­pu, live­musaa!

Per­jan­taisin klo 22–02.30 ja keskivi­ikkoisin klo 21–02.30 aina karaoke (pl. juhan­nusaat­to)!

Mar­i­ankatu 29

hotellizilton.fi

 

 

Hyvän Mielen Rock

Hyvän­tekeväisyystyön ei tarvitse olla yksi­toikkoista, ja siitä Hyvän Mie­len Rock pitää huolen. 5.–6.10. jär­jestet­tävä musi­ikkifes­ti­vaali lahjoit­taa koko tuot­ton­sa las­ten ja nuorten hyväk­si. Hyvää mieltä kaikille!

Zil­ton, Mar­i­ankatu 29

Face­book: Hyvän Mie­len Rock

 

 

Koon­nut Fan­ni Fagerudd Kuvat Sini Has­si­nen, Joni Ket­tunen, Niko Lau­ri­la, San­na Nylén, Salt­bo­dan Radio

1