Ihmiset

First impressions: Julia & Madeleine

18.5.2018
Tehdään roadtrip Suomeen

Julia Eder (19) ja Madeleine Schütz (18) ovat itä­val­ta­laisia kaveruk­sia, jot­ka läh­tivät yliop­pi­laskir­joi­tusten jälki­main­ingeis­sa road­trip­ille Suomeen. Salzburgi­laiskak­sikon suun­nitelmis­sa on kiertää Etelä-Suomen kiin­nos­tavim­mat kohteet kahdessa viikos­sa – ja näin pää­tyivät rep­pureis­saa­jat myös pikav­isi­it­ille Lovi­isaan.

 

Kaik­ki kir­jal­liset kokeet ovat lukion osalta vih­doin ohi, mut­ta suulliset ovat vielä kuukau­den päästä. Koimme kuitenkin, että tässä välis­sä on päästävä jon­nekin rentou­tu­maan. Itä­val­ta­laisille tyyp­illi­nen matkus­tusko­hde on Italia, Kreik­ka tai Espan­ja, mut­ta me emme halun­neet tehdä sel­l­aista stereo­tyyp­pistä loma­matkaa. Kiin­nos­tu­imme Skan­di­navi­as­ta, ja pere­hdyt­tyämme tarkem­min Nor­jaan, Ruot­si­in ja Suomeen päädy­imme matkus­ta­maan ain­oas­taan Suomeen.

 

Suo­mi on epä­tavalli­nen matkus­tusko­hde varsinkin mei­dän ikäisille, joten pää­timme oikein repäistä ja lähteä kiertämään etelä­suo­ma­laisia kaupunke­ja parik­si viikok­si. Aluk­si Lap­pikin kiin­nos­ti, mut­ta sit­ten pää­timme keskit­tyä vain etelään, tääl­lä kun on niin paljon nähtävää. Olemme molem­mat myös kovia jääkiekko­fane­ja, joten Suo­mi on sitä kaut­ta ennestään tut­tu maa. Mei­dän ehdo­ton suosikkimme on sym­pa­at­ti­nen Sebas­t­ian Aho!

 

”Suomi on todella ihana paikka.”

 

Aloitimme reis­summe Helsingistä, ja oli hauskaa huo­ma­ta kuin­ka ihmis­mas­soista huoli­mat­ta luon­to on lähel­lä. Ja kaik­ki ihmiset oli­vat todel­la ystäväl­lisiä ja avu­li­ai­ta. Se mikä on tääl­lä eri­tyisen hienoa, on ilmainen vesi. Suo­ma­laisille se on var­maan todel­la arkipäiväistä, mut­ta Itä­val­las­sa esimerkik­si rav­in­to­laan men­nessä joudumme aina mak­samaan vedestä. Tääl­lä vet­tä saa ilmaisek­si, ja rav­in­to­las­sa sai jopa alkusalaat­tia ja kahvia jälkiruoak­si. Se oli todel­la eri­ty­istä meille.

 

Ostin etukä­teen matkaop­paan, jos­sa mainit­ti­in Lovi­isa. Olimme menos­sa Por­vooseen suun­tana Kot­ka, joten Lovi­isa sat­tui sopi­vasti matkan var­relle. Majoit­tumi­nen tääl­lä on edullista ja mei­dän airbnb-asun­tomme on tosi suloinen.

 

Oli hyvä päätös tul­la Lovi­isaan! Tääl­lä on todel­la kau­nista ja rauhal­lista. Olemme olleet tääl­lä vas­ta muu­ta­man tun­nin, mut­ta ehdimme käy­dä jo vähän kiertämässä kaupunkia. Ihail­imme tuulimyl­lyä, sekä hieno­ja näkymiä näköala­tor­nista. Ja nämä talot, ne ovat iha­nia! Onhan meil­lä Itä­val­las­sakin puu­talo­ja, mut­ta ne ovat täysin eri­laisia. Ja siel­lä muutenkin suosi­taan betoni­rak­en­tamista ja sen sel­l­aista…“

 

 

 

Tek­sti & kuva: Fan­ni Fagerudd

11