Lifestyle

Erikoisten löylyjen jurtta

16.12.2020
Strömforsin ruukista löytyy Loviisan erikoisin sauna, Suomessa käsityönä valmistettu jurttasauna.

Ström­forsin ruuk­ista, Van­han Nave­tan pää­dyn takaa, löy­tyy Lovi­isan erikoisin sauna, Suomes­sa käsi­työnä valmis­tet­tu jurt­tasauna.

 

– Ensim­mäistä ker­taa kävin jurt­tasaunas­sa reilut 20 vuot­ta sit­ten Helsin­gin juhlavi­ikoil­la, jos­sa sel­l­ainen vuosit­tain on. Se oli Töölön­lah­den ran­nal­la ja löy­ly­istä virk­istäy­dy­imme lah­teen uimaan. Koko koke­mus ja etenkin löy­lyt oli­vat ain­ut­laa­tuiset, ker­too Pia Mus­to­nen Ström­fors Hyv­in­voin­nista.

Jurt­tasauna toimii vuo­den ympäri. Ulkona on palju, viereisessä navet­taraken­nuk­ses­sa on lämpimät ja viihty­isät tilat, jois­sa vai­h­taa vaat­tei­ta sekä viet­tää vaik­ka iltaa. Ja mikä paras­ta – luon­non­mukaiset turve- ja sav­i­hoidot tekevät koke­muk­ses­ta vielä mieleen­painu­vam­man.

– Jurt­tasaunan ain­ut­laa­tu­is­ten löy­ly­jen salaisu­us löy­tyy siinä käyte­tys­tä, huovute­tus­ta lam­paanvil­las­ta. Vil­la imee kos­teut­ta ja luovut­taa sitä hitaasti löy­ly­i­hin takaisin. Mis­sään muis­sa löy­lyis­sä ei ole näin hyvä hen­git­tää, iloit­see Pia Mus­to­nen.

 

Ruuk­in­tie 10 G, 17970 Ruotsin­py­htää, Puh. 040 556 4458 

stromforshyvinvointi.fi

 

 

 

 

 

Joulu läh­estyy ja sen aikaan kuu­luu ehdot­tomasti sauna.

Lue lisää joulusaunaper­in­teistä TÄÄLTÄ!

 

 

0