Kulttuuri

Elokuvaretkellä Loviisassa

3.2.2021

Tuusulassa asuva Ritva Ahonen oli avustajana Teppo Airaksisen lyhytelokuvan ”Lakana” kuvauksissa Loviisan historiallisessa alakaupungissa ystävänsä Satu Eckhardtin kanssa. Elokuva sijoittuu Sota-aikaan ja se kertoo 10-vuotiaasta tytöstä, joka lähtee hakemaan maitoa pikkuveljelleen.

 

Eloku­va-avus­ta­jana toim­imi­nen on Rit­va Ahoselle erit­täin mieluisa har­ras­tus.

– Työ on palk­it­se­vaa ja mie­lenki­in­toista. Siitä saa vai­htelua arkeen, ja eloku­van­tekoa on aina jän­nä seu­ra­ta.

Ahoselle avus­ta­jakeik­ka oli mieluinen koke­mus.

– Esimerkik­si se, mil­lä pieteetil­lä avus­ta­jienkin roo­lia­sui­hin paneudut­ti­in. Hiuk­set, vaat­teet, kengät, jopa sukka­housut – kaik­ki oli ihan viimeisen päälle mietit­tyä. Hiuk­siani ei ole ikinä laitet­tu näin antau­muk­sel­la, ja valmi­is­sa eloku­vas­sa näyn sit­ten ehkä sekun­nin tai parin ver­ran, hän nau­rah­taa.

Eloku­va­teon ammat­ti­maisu­us teki suuren vaiku­tuk­sen.

– Pien­im­mätkin yksi­tyisko­h­ta tark­istet­ti­in. Min­un piti riisua jopa aivan pienet kor­vako­runi.

Lovi­isa on Rit­valle ja Sadulle entu­ud­estaan tut­tu, sil­lä he vierail­e­vat tääl­lä usein ystäviä ter­ve­htimässä. 

– Nyt oli haus­ka tehdä uusia tut­tavuuk­sia. Suo­la­torin lifestyle-puodis­sa Krin­tis­sä oli eloku­vati­imin huoltopiste. Talon väki ruok­ki ja kahvit­ti mei­dät avus­ta­jat, ja meistä pidet­ti­in kaikin puolin hyvää huol­ta. Päivään mah­tui paljon mukavia kohtaamisia – ja tietysti paljon odot­tamista. Sitä se on aina, Rit­va nau­rah­taa. 

Rit­va Aho­nen ker­too, että Face­book­ista löy­tyy ryh­miä, jois­sa eloku­vi­in haetaan avus­ta­jia. 

– Etsitään esimerkik­si pitk­iä ja lai­ho­ja tum­matukkaisia, tai arpisia ja lyhy­itä avus­ta­jia. Mitä mil­loinkin. Kan­nat­taa hakea mukaan!

 

 

 

 

 

 

0