Kulttuuri

Moposinfonia — taidetta yhdessä

10.6.2016
Loviisa Contemporary nykytaidefestivaalit

Nyky­taidet­ta edis­tävän taiteil­i­jay­hdis­tys Lovi­isa Con­tem­po­raryn heinäku­un viimeisen viikon­lop­un taide­fes­ti­vaali, Kucku-fes­ti­vaali, tuo taiteen lähelle yksilöä osal­lis­ta­mal­la myös yleisön.

 

Ava­jaiso­hjel­maan lukeu­tu­vas­sa mopos­in­fo­ni­as­sa Lovi­isan toril­la on jotain tut­tua, jopa ärsyt­tävää, mut­ta aivan uudessa val­os­sa.

– Kut­summe paikalliset mopoil­i­jat ja kevyt­moot­toripyöräil­i­jät mukaan ain­ut­laa­tuiseen mopos­in­fo­ni­aan. Ker­rankin saa ajaa toril­la ja päris­tel­lä oikein sydä­men­sä kyl­lyy­destä. Lovi­isaan muut­tanut säveltäjä Shin­ji Kan­ki on lupau­tunut orkesterin kapel­limes­tarik­si, ker­to­vat Lovi­isa Con­tem­po­raryn Fri­da Hult­crantz ja Mikko Airas.

– Mopos­in­fo­nia on avoin kaikille mopoileville lovi­isalaisille.  Avoin haku alkaa toukoku­us­sa. Mukaan pääsee vaik­ka verkko­sivu­jen loviisacontemporary.fi kaut­ta.

Lovi­isas­sa ja Helsingis­sä asu­va kuvataiteil­i­ja Fri­da Hult­crantz halu­aa, että kyn­nys osal­lis­tua tapah­tu­maan ja naut­tia taiteesta on mata­la.

– Fes­ti­vaalivi­ikon­lop­un tarkoituk­se­na on näyt­tää, että taide ei ole mikään sisään­päin­lämpiävä pienen piirin jut­tu.

Lisäk­si luvas­sa on esit­tävän taiteen työ­pa­ja lap­sille, tanssia ja live-diskoa keskel­lä kaupunkia. Koko ohjel­ma löy­tyy fes­ti­vaalin verkko­sivuil­ta.

– Kaik­ki tapah­tu­mat lauan­tai-iltaa luku­un otta­mat­ta ovat ilmaisia, Mikko Airas komp­paa.

 

Tek­sti: Päivi Ahvo­nen Kuva: Kale­vi Ketolu­o­to

 

Kucku 16

Lovi­isan nyky­taide­fes­ti­vaalit 29.–31.7.2016
Ei ehkä fes­ti­vaa­likesän suurin, mut­ta mukavin taide­fes­tari levit­täy­tyy jo kol­mat­ta ker­taa Lovi­isaan heinäku­un viimeisenä viikon­lop­puna. Tänä vuon­na keski­tytään esit­tävi­in taiteisi­in: luvas­sa hävytön­tä mimi­ikkaa, tanssia, diskoa, huonoa stand-uppia, Sin­fo­nia Mopoa ja aina yhtä väl­itön­tä, lovi­isalaista tun­nel­maa.

3