Antti Kettunen

What’s Up? Antti

 Dags för lite motion? På som­maren går det bra att trä­na på ”nya” Gym­Fox.– Då finns det van­ligtvis gott om utrymme – åtmin­stone ju vack­rare vädret är och tidigt på mor­gonen, berät­tar per­son­al train­er Antti…
Lue lisää
Rebecca Skog

What’s Up? Rebecca

Rebec­ca Skog on kesätöis­sä Lovi­isan toril­la. Aamu­virkulle Rebe­calle aikaiset herä­tyk­set eivät tuo­ta ongelmia ja hän naut­tii päivit­täis­es­tä kohtaamis­es­ta ihmis­ten kanssa.     Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va kesämiehistö. Kort­in­ter­vjuer­na har…
Lue lisää
Kasper Ståhl

What’s Up? Kasper

Luki­o­lainen Kasper Ståhl har­ras­taa urheilua ja kaverei­den kanssa hen­gaamista. Ja kun oikein yrit­tää niin Lovi­isas­sakin nuori kek­sii aina kivaa tekemistä, toteaa sym­pa­at­ti­nen ”Kas­su.”   Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va…
Lue lisää
Leena Huttunen

What’s Up? Leena

Tuhan­nen tuskan kahvi­la är en oas i lil­la Lovisa och Leena Hut­tunen oasens själ. Ta dig dit, slå dig ner — och njut av Leenas självbakade härli­ga sem­lor, kakor och huset spe­cialitet — en saltin…
Lue lisää
Pikkukaupunki-lehden kesämiehistö tutustui Loviisan meripelastajien maanantaiharjoituksiin.

Meripelastajien maanantai

Pikkukaupun­ki-lehden kesämiehistö tutus­tui Lovi­isan meripelas­ta­jien maanan­tai­har­joituk­si­in.     Video: Onni Ahvo­nen, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew Toimit­ta­ja: Fan­ni Fagerudd, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew  …
Lue lisää
Johan Aaltonen

What’s Up? Johan

Johan Aal­to­nen, eli Ten­nis-Johan on Pla­genin ten­niskent­tähoita­ja ja loma­lovi­isalainen. Aamuisin näet hänet kulke­mas­sa kohti kent­tiä Rantati­etä pitkin ja iltaisin sama reit­ti toiseen suun­taan. Miehen elämä täyt­tyy kesäisin ten­nikses­tä!  Lue vaik­ka kesän 2014 Pikkukaupungista sivul­ta 12.…
Lue lisää
Benny Liljendahl

Whats Up? Benny

Ben­ny Lil­jen­dahl ja hänen riik­in­ruot­salainen puhen­uot­tin­sa on lovi­isalaisille uimaran­nal­la kävi­jöille tut­tu hah­mo. Uimaran­takau­den ulkop­uolel­lakin sym­pa­at­tisel­la Ben­nyl­lä säi­lyy hyvä kos­ke­tus lovi­isalais­nuori­in, sil­lä hän opet­taa matem­ati­ikkaa kaupun­gin ruotsinkielisel­lä yläas­teel­la ”Högik­sessä”. Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative…
Lue lisää
Lov is a roadtrip

Lov is a roadtrip

Lue lisää
Alex Chorokov

Whats Up? Alex

Alex Chorokov stud­er­ar i Hels­ing­fors och som­mar­job­bar i Lovisa på Café Restau­rant Salt­bo­dan. När han besök­te Lovisa för förs­ta gån­gen i maj blev han helt förtjust i staden. Alex har rys­ka och fin­s­ka som mod­er­smål men…
Lue lisää
Ida Puurtinen

Whats Up? Ida

Lovi­isalainen luki­o­lainen Ida Puurtinen on kesätöis­sä ”Tama­ran jät­skikiskalla” torin laidal­la. Sosi­aa­li­nen Ida viihtyy asi­akas­palve­lu­työssä ja tykkää siitä, että työssä saa käyt­tää kieli­taitoaan.  – Kesässä tääl­lä on paras­ta se, että tääl­lä kaik­ki on lähel­lä — ainakin…
Lue lisää