Med gemenskap som gage – teater på talko

Med gemenskap som gage – teater på talko

År 1974 del­tog Kim Sven­skberg för förs­ta gån­gen i skåde­spelargänget på Lurens som­marteater. Pjäsen hette Revi­sorn och Sven­skberg var såld. Med undan­tag för några säsongers från­varo har han var­it inblandad i Luren­spro­duk­tio­nen på ett eller…
Lue lisää
Runoilija-kirjailija Hellsten

Runoilija-kirjailija joka ei kärsi ja kärvistele

Bosse Hell­sten muut­ti Lovi­isaan kir­jail­i­jat­a­lo Vil­la Biaudet´n eloku­us­sa 2014. Hänestä kir­joit­ta­mi­nen on aina hauskaa. Tekeil­lä on kolme eril­listä pro­jek­tia.   Bosse Hell­sten sanoo ole­vansa kir­joit­ta­ja, joka inspiroituu ympäristöstään. Näkymä työhuoneelta Lovi­isan­lahdelle on keväisen kau­nis. Hänel­lä…
Lue lisää