Yleinen

Baby Loviisa kaipaa lisää kankaita

8.4.2019

Lovi­isalaiset vau­vat nukku­vat makeasti val­oku­vaa­ja-arte­saani Vir­pi Lehtisen suun­nit­tele­mis­sa uni­ikeis­sa kietaisunu­tuis­sa. Kan­gas­varas­tot nut­tupa­jal­la hupenevat kuitenkin kovaa vauh­tia tuor­ei­den lovi­isalais­ten saa­pues­sa maail­maan. Jot­ta vas­taisu­udessakin vau­vat saa­vat ihanan synt­täri­lah­jan, annamme teille luk­i­joillemme tärkeän tehtävän. Kaivakaa kaapeis­tanne käyt­tämät­tömät liinavaat­teet ja lahjoit­takaa ne Lovi­isa Babylle. Kankaat voi viedä Lov­in­foon tai tuo­da toim­i­tuk­seemme. Lovi­isan kaupun­ki on edel­läkvi­jänä lahjoit­tanut jokaiselle vas­ta­syn­tyneelle kier­rä­tyskankaas­ta valmis­te­tun nutun jo voud­es­ta 2010. Tek­sti­ilit kier­rä­tyk­seen ja vau­voille vaat­tei­ta – ei hul­lumpi jut­tu!

 

Tek­sti: Fan­ni Fagerudd

1