Luonto & outdoor, Puutarha

Avoimet puutarhat – Öppna trädgårdar

29.5.2018
Avoimet puutarhat Loviisa

Ken näille pihoille astuu, se posi­ti­ivis­es­ti yllät­tyy.
Låt dig för­föras av stämnin­gen i de under­bara trädgår­dar­na.

 

Ah, mitä ruusu­ja! Ja tuo peren­na, sem­moinen myös mulle! Viher­peukaloiden puu­tarha­haaveet saa­vat lisäpotkua Avoimet Puu­tarhat- tapah­tu­mas­sa, jol­loin kahdek­san­toista upeaa puu­tarhaa avau­tuu vierail­i­joiden ihasteltavak­si. Puu­tarhoi­hin pääsee käysken­telemään use­am­pana kesävi­ikon­lop­puna. Mah­dol­lisu­us osal­lis­tua myös mak­sut­tomille luen­noille.

Mieleen piir­tyvä kuva värikkäistä kuk­ista, iloi­sista puu­tarhureista ja pienistä pör­riäi­sistä pehmen­tää kum­masti niskali­hak­sia ja saa sormet haikaile­maan mul­taa. Onnek­si puu­tarhain­spi­raa­tion perään ei tarvitse pitkään haikail­la, sil­lä jo toukoku­un lop­ul­la kut­su­vat puu­tarhat kyläilemään!

Kuninkaan­lampi

 

Vil­la Ekholm

 

Loviisan Avoimet puutarhat 

27.5., 3.6., 10.6., 30.6.–1.7. & 7.–8.7

avoimetpuutarhatloviisa.com

 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd Kuvat Eeva Kan­gas

4