Ihmiset, Lifestyle, Puutarha

Anna on ihan pihalla!

3.7.2020
Anna Palasmaa jätti työnsä luokanopettajana ja ryhtyi täysipäiväiseksi puutarhuriksi

Anna Palas­maa hyp­päsi. Ei tun­tem­at­tomaan, vaan into­hi­mon syli­in.

 

Anna  Palas­maa jät­ti työn­sä luokanopet­ta­jana ja ryhtyi täysipäiväisek­si puu­tarhurik­si. Se on tähän asti ollut hänen toinen ammat­tin­sa.

– Aika oli nyt vaan kyp­sä tälle päätök­selle. Rakas har­ras­tus on vuosien var­rel­la vienyt men­nessään, ja olen koulut­tau­tunut myös puu­tarhurik­si. Nyt halusin siir­tyä kokon­aan mul­ta­sormek­si. Tämä on silti ala, joka talvel­la hilje­nee. Sil­loin voin aina toimia koulus­sa pätevänä sijaise­na, Anna pohtii.

Anna kas­vat­taa oma­l­la pihal­laan muun muas­sa leikkokukkia myyn­ti­in. Viime vuon­na hän esimerkik­si istut­ti tuhat tulp­paa­nia, joiden sados­ta nau­tit­ti­in kevääl­lä.

Mar­i­anne Nord­ström, eli Lovi­isan kuk­ka, ostaa näitä myyn­ti­in. Hänel­lä on kun­ni­an­hi­moinen tavoite vähen­tää liike­toim­intansa hiil­i­jalan­jälkeä. Kos­ka asun käytän­nöl­lis­es­ti kat­soen kul­man takana hänen liik­keestään, ei kyl­lä lähempänä tuotet­tua voisi edes ajatel­la.

Myös Annan puu­tarhaan voi men­nä ostok­sille. Iha­nia kastelukan­nu­ja, kukkia, taimia ja mitä kaikkea hän nyt on keksinytkään.

 

 

Annan puu­tarha, Vyökatu 1, p.041 459 5975

Insta­gram: slowflow­erlovi­isa
Face­book: Anna Palas­maa

Myös Annan piha osal­lis­tuu Avoimet puu­tarhat  -tapah­tu­maan 5.7. ja 2.8.

1