Ihmiset, Kulttuuri

All I can do is paint

13.6.2017
KawachiArtin taidenäyttely

Gal­le­ria Salt­bo­danis­sa odot­taa val­loit­ta­va väri­maail­ma. Hir­si­seinil­lä komeilee Lovi­isan luon­non ja mieliku­vi­tus­maail­man kohtaavia teok­sia, jot­ka ovat kuvataiteil­i­ja Takuyo Kawachin eli KawachiArtin käsialaa. Take a Sur­re­al­is­tic trip to Lovi­isa on Kawachin viides näyt­te­ly Lovi­isas­sa.

 

– Tääl­lä on hyvä pitää näyt­te­ly­itä. Yleen­sä teok­seni sopi­vat parhait­en mod­erni­in ympäristöön, mut­ta jokin näis­sä seinis­sä viehät­tää. Van­han taus­tan ja nykyaikaisen teok­sen välille muo­dos­tuu hieno kon­trasti, Kawachi ker­too.

Japanista kotoisin ole­va Kawachi kier­si maail­maa taiteen perässä yli kymme­nen vuo­den ajan ja pää­tyi lop­ul­ta Yhdys­val­to­jen ja Ital­ian kaut­ta Suomeen vuon­na 2007.

– Vai­moni van­hem­mat asu­vat Lovi­isas­sa, joten matkus­timme mil­tei suo­raan Lovi­isaan Suomeen saavut­tuamme. Muis­tan, kuin­ka heti toise­na päivänäni Lovi­isas­sa eräs mies ajoi autol­la viereeni, avasi ikku­nan ja huu­dahti innois­saan: ”Are you Japan­ese?” Näin alkoi ystävyyteni Saku­ra-rav­in­to­laa pitävän Tsutte Taza­kin kanssa.

 

Ei ihan tavalli­nen maalaiskaupun­ki

Helsingis­sä per­hei­neen asu­va Kawachi matkus­taa Lovi­isaan usein, eikä pelkästään appi­van­hempiaan tapaa­maan.

– Lovi­isas­sa on hyvin eri­tyi­nen tun­nel­ma. Tääl­lä on havait­tavis­sa uuden värinä, mut­ta samaan aikaan ren­to fiilis on hyvin val­lit­se­va. Täältä haen paljon inspi­raa­tio­ta. Kaupun­ki on avoin merelle ja etenkin taivaalle, jota rakas­tan. Lovi­isa ei ole mikään tyyp­illi­nen maalaiskaupun­ki.

Kawachi arvostaa eri­tyis­es­ti lovi­isalais­ten avoimuut­ta. Tääl­lä käy­dessään ihmiset moikkaa­vat kadul­la ja saa­pu­vat näyt­te­lyyn jut­tele­maan

– Tun­tuu kuin olisi kaupungilli­nen ystäviä.

 

Tule­vaisu­u­den poten­ti­aali odot­taa ottamis­taan

Kawachin mukaan Lovi­isas­sa on paljon poten­ti­aalia nyky­istä suurem­paan.

– Tääl­lä on hieno ympäristö ja tun­nel­ma, elämä tun­tuu tääl­lä hyvältä. Lovi­isa on ainakin tois­taisek­si kuin piilos­sa pysyvä aarre. Täältä löy­tyy mon­en alan osaa­jia aivan kan­sain­väliseltäkin tasol­ta, ja nyt on aika ottaa se osaami­nen käyt­töön. Täältä löy­tyy tilo­ja, jois­sa voi jär­jestää vaik­ka mitä!

Kawachin mielestä Lovi­isa on ain­ut­laa­tu­inen.

– Tääl­lä ei ole tarvet­ta kopi­oin­nille. Tule­vaisu­u­den poten­ti­aali tun­tuu ja näkyy pikkuhil­jaa.

 

takuyo_2
 

takuyo_3
 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd  Kuvat Onni Ahvo­nen

2