Yleinen

Aku Ankan auto saa hymyn huulille

14.7.2021

 

Kääk! Lovi­isan kaduil­la on voin­ut jo jonkin aikaa bon­ga­ta sym­pa­at­tisen Aku Ankan auton. Mikko Sep­pälä, auton rak­en­ta­ja ja omis­ta­ja, ker­too monien tule­van vas­taan ensin erit­täin häm­men­tyneen näköis­inä, ja sen jäl­keen hymy korvis­sa asti.

 

Auto herät­tää ihmi­sis­sä paljon hyvää mieltä ja iloa. Pro­jek­ti lähti liik­keelle jo muu­ta­ma vuosi sit­ten, kun Mikko han­k­ki trak­torin, jota voi muoka­ta Aku Ankan auton näköisek­si. Varsi­nainen auton rak­en­t­a­mi­nen alkoi vuosi sit­ten kevääl­lä. Nyt meitä kaikkia ilah­dut­taa Lovi­isan kaduil­la tämä todel­li­nen hyvän mie­len auto.

 

 

 

 

 

 

Ankan auton kyyti­in pääsee kuskien meno­jen mukaan. Face­bookissa on Ankan aje­lut -profi­ili, jota kan­nat­taa seu­ra­ta.

Aikuinen 10€ / lap­si 5€

 

Ankan aje­lut:

https://www.facebook.com/AnkanAjelut

 

Lue Mikon blo­gista, miten pro­jek­ti eteni:

http://ankkalinna-313.simplesite.com/445645328

 

 

 

Tek­sti ja kuvat Ain­o­li­ina Leskelä

1