Ihmiset, Puutarha

Ainutlaatuisen miljöön salaisuus

10.6.2022

Tuhannen tuskan kahvilan pöydät ja tuolit nostetaan vappuna idylliseen pihapuutarhaan. Siitä alkaa kesäsesonki, jonka aikana niin loviisalaiset kuin vieraatkin nauttivat elämästä suolaista munkkia syöden ja ystävien kanssa rupatellen.

 

Van­haa pihaa kun­nioit­taen

Tois­takym­men­tä vuot­ta kahvi­laa pyörit­tänyt Leena Hut­tunen ker­too aina olleen­sa puu­tarhaih­mi­nen, tosin täl­lä het­kel­lä aika ja voimat menevät pääasi­as­sa kahvi­lan pyörit­tämiseen.

– Ker­ran, kun ystävät­täreni oli lähdössä iltatans­sei­hin, hänen äitin­sä sanoi puo­lileikil­lään: Ottaisit Leenas­ta mallia, siel­lä se on kukkapenkissä touhua­mas­sa! Tuon lauseen olen pitänyt mielessäni. Ihailin ystäväni äidin samet­tiru­usu­ja, ja niitä min­ul­la täy­tyykin olla aina yksi ruukku hänen muis­tolleen, Leena Hut­tunen ker­too.

Tuhan­nen tuskan kahvi­la­pu­u­tarha oli alun perin aivan erinäköi­nen. Leenan näyt­tämästä van­has­ta val­oku­vas­ta käykin ilmi, että paikkaa on aikoinaan myl­lät­ty aika lail­la. Puu­tarhaan on han­kit­tu paljon perin­nekasve­ja, jot­ka viihtyvät van­hal­la pihal­la. Eri­tyis­es­ti siniset kukat ovat Leenan mieleen, mut­ta värilois­toa on puu­tarhas­sa muis­sakin sävyis­sä. 

Ome­na­puu seisoo sulois­es­ti pöy­tien keskel­lä, ja kir­sik­ka- sekä luumupuu kau­nista­vat pihaa sen reunustal­la. 

– Tääl­lä on kasve­ja, joi­ta olen saanut ystäviltäni, myös sel­l­aisia, jot­ka ovat matka­muis­to­ja.

 

 

 

 

Pala palal­ta puu­tarhak­si

Kasvien lisäk­si huomio kiin­nit­tyy puu­tarhas­sa ain­ut­laa­tuiseen kiveyk­seen, joka koris­taa pihaa kaut­taal­taan. Aikoinaan pihal­la oli muku­lakiveä, mut­ta kaivinkoneen kuopies­sa maa­ta putkien ja salao­ji­tusten tieltä kivet läh­tivät omille teilleen. Nykyisen kiveyk­sen Leena on tehnyt aivan itse pikkuhil­jaa.

– Olen rak­en­tanut tämän pihan ruu­tu ker­ral­laan. Ajat­telin ensin, että teen vain rapun eteen kiveystä, mut­ta lop­ul­ta tein koko pihan. Mon­ta vuot­ta siihen meni tietysti, mut­ta on kyl­lä eri­no­mainen sys­tee­mi, kun tekee ruudun ker­ral­laan.

Kaiken run­sauden takaa ja väleistä tarkkasilmäi­nen havait­see myös Leenan miehen, Tais­to Hut­tusen, tekemiä veis­tok­sia. Eikä puu­tarhas­ta eloakaan puu­tu, sil­lä per­heen koira, Poirot, ter­ve­htii jokaista asi­akas­ta ystäväl­lis­es­ti.

Asi­akkaat kiit­televät vuo­laasti Tuhan­nen tuskan kahvi­lan idyl­lisyyt­tä ja rauhal­lisu­ut­ta. Tääl­lä suo­jaises­sa pihas­sa on aivan ain­ut­laa­tu­inen tun­nel­ma.

 

 

 

 

Mar­i­ankatu 2 C, 07900 Lovi­isa

puh. 044 0195 971

https://www.tuhannentuskankahvila.fi

FB Tuhan­nen tuskan kahvi­la Liisan­talos­sa

IG @kahvilatuhattuskaa

 

Tek­sti Ain­o­li­ina Leskelä Kuvat Madick­en Hen­riks­son

0