Ihmiset

Aamukahvilla: Klas Holmberg

16.8.2018
Aamukahvilla pikkukaupunki Loviisassa

Meri kim­meltää aamuau­ringos­sa ja lok­it kirku­vat rav­in­to­la C&D:n valmis­tautues­sa uuteen päivään. Punaisen suo­la-aitan ovi avau­tuu, kun Klas Holm­berg saa­puu paikalle kahdek­san pin­taan. 

 

– Aamui­hin on syn­tynyt ruti­i­ni. Tämä on jo 14. kesä Laivasil­lal­la, joten kaik­ki rul­laa oma­l­la taval­laan, Klas ker­too. 

Vaik­ka kesäisin töitä saa paiskia urakalla on ote ren­to. Tutut asi­akkaat saa­pu­vat aikaisin ker­tomaan kuu­lu­miset aamukahvin äärel­lä. Vaik­ka rav­in­to­la avau­tuu viral­lis­es­ti yhdek­sältä, istu­vat ensim­mäiset kahvit­teli­jat jo puoli tun­tia aikaisem­min teras­sil­la. Hyvän sään suosies­sa teras­sil­la viihdytään myöhään yöhön, sil­lä varsi­naista sulkemi­saikaa ei rav­in­to­lal­la ole. 

– Pidämme auki niin pitkään, kun asi­akkai­ta riit­tää. Emme me mieti tääl­lä, kos­ka oikein pääsee koti­in, Klas ker­too. 

Sopi­va tas­apaino pitää työn­teon mieluisana. Talvikau­den Klas lep­ää Thaimaas­sa auringon alla ja kesäkaudel­la hänet voi bon­ga­ta rav­in­to­lal­ta joka päivä huhtiku­us­ta syysku­uhun. 

– Kesät Laivasil­lal­la ovat yhtä juh­laa. Eihän tääl­lä muuten eläkeläi­nen viit­sisi olla, jos ei hauskaa olisi. Sil­loin sitä van­hak­si tulee, kun lopet­taa työn­teon, Klas nau­rah­taa. 

0