Luonto & outdoor

5 x piknik

10.7.2018
5 x piknik - piknikpaikat Loviisassa

 

Piknikil­lä tärkein­tä on, että eväät ovat hyvät ja maise­mat vielä parem­mat. Päiväpeitot, eväät ja aurinko­l­a­sit mukaan, tässä tulee viisi ihan­in­ta piknikpaikkaa a´la Pikkukaupun­ki!

 

Hopom

Mutkit­tele­vien tei­den päässä sijait­se­va Hopjärvi eli Hopom on oma­laa­tu­inen kei­das. Taikalam­mek­sikin tit­uleer­at­tu järvi rauhoit­taa maagisel­la taval­la. Uimaran­ta hyp­py­tornei­neen tar­joaa puit­teet ihanalle piknikpäivälle koko per­heen ilok­si.

Rantapolku, Hopom

Iso kivi

Aurinko kim­meltää meren pin­taa vas­ten ja maail­ma hiljen­tyy. Valkon iso kivi on ehkä maail­man ihanin paik­ka, etenkin eväi­den kera. Met­al­li­ran­nan polut joh­dat­ta­vat tähän suo­jaiseen pouka­maan, ja jos tun­tuu ettei per­ille löy­dä, kysy lenkkeil­i­jältä – valko­laiset aut­ta­vat aina hymyssä suin.

Met­al­li­ran­ta, Valko

Särkjärvi

Ruotsin­py­htääl­lä sijait­se­va Särkjärvi on kesto­su­osik­ki. Mon­en lovi­isalaisen per­in­teisek­si päivälo­mako­hteek­si muo­dos­tuneen jär­ven rannal­ta löy­tyy myös kiin­teä pöytä sekä penkit, joten mukaan voi paka­ta hienos­tuneem­piakin herkku­ja.   

Särkjär­ven­tie, Ruotsin­py­htää

Backstensstrand

Per­na­jas­sa sijait­se­va pieni Back­stensstrand levit­täy­tyy kallioisille ran­noille aivan saaris­ton tun­tu­maan. Auringon alla viet­tää hel­posti tun­nin tai pari, mehun ja voileip­i­en kera vaik­ka koko päivän.

Back­sten­in­ran­ta, Per­na­ja

 

 

Rantapuisto

Piknikit ranta­puis­tossa ovat klas­sikko. Laivasil­lan vier­essä sijait­se­va viherikkö tar­joaa tilaa suurem­mallekin piknikporukalle. Ja jos man­sikat uno­h­tu­i­v­at koti­in, ei hätää. Ranta­puis­tos­ta kipaisee torille alta aikayk­sikön!

Van­ha Ranta 4, Lovi­isa

 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd Kuvat Fan­ni Fagerudd, Eeva Kan­gas

0