Ihmiset

3 x HYMY

26.7.2018
asiakaspalvelu

Mikään ei piristä päivää parem­min kuin hyvän­tu­u­li­nen ja asiantun­te­va asi­akas­palvelu. Kävimme kysymässä Lovi­isan iloisim­mil­ta asi­akas­palveli­joil­ta, mikä saa hei­dät aina hyvälle tuulelle.

 

Min­na Möller, Café Lil­ja

Ihmi­sistä se tulee, hymy tulee aina takaisin. Tääl­lä on niin hyvä yhteishen­ki. Pienet arkipäivän asi­at saa­vat hyvälle tuulelle, sekä tietenkin mei­dän ihanat kan­ta-asi­akkaat.”

 

 

Jonas Häll­fors, Värisilmä

Tulen aina hyvälle tuulelle mukav­ista asi­akkaista. Tänne tul­lessaan monil­la on meneil­lään mie­lenki­in­toinen pro­jek­ti, joka innos­taa myös min­ua. Ja tietenkin vapaa-ajal­la mökil­lä lep­äämi­nen, urheilu ja meri hymy­i­lyt­tää.”

 

 

Kashi Ghimire, Rav­in­to­la Pahu­na

Vaikeaa muo­toil­la sanoik­si, mis­tä tulen hyvälle tuulelle. Minä löy­dän iloa ja onnea kom­pro­mis­seista ja omien rajo­jeni ymmärtämis­es­tä. Kun omat rajansa löytää ja hyväksyy, onnel­lisu­us löy­tyy min­ulle sieltä.”

Koon­nut Fan­ni Fagerudd

0