Kasper Ståhl

What’s Up? Kasper

Luki­o­lainen Kasper Ståhl har­ras­taa urheilua ja kaverei­den kanssa hen­gaamista. Ja kun oikein yrit­tää niin Lovi­isas­sakin nuori kek­sii aina kivaa tekemistä, toteaa sym­pa­at­ti­nen ”Kas­su.”   Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative Peakin luki­o­lai­sista koos­t­u­va…
Lue lisää
Leena Huttunen

What’s Up? Leena

Tuhan­nen tuskan kahvi­la är en oas i lil­la Lovisa och Leena Hut­tunen oasens själ. Ta dig dit, slå dig ner — och njut av Leenas självbakade härli­ga sem­lor, kakor och huset spe­cialitet — en saltin…
Lue lisää
Kesätyöntekijänä Pikkukaunki -lehdessä.

Småstadsliv Summer Crew *16

Kuus viikkoa. Mitä kaikkea siihen voikaan mah­tua? Kun on kesä­työn­tek­i­jänä Pikkukaupun­ki-lehdessä, vas­taus on: aivan kaikkea! Tehtäviä löy­tyy siivoamis­es­ta ja lounaan valmis­tamis­es­ta kuvaus­reis­sui­hin sekä haas­tat­telui­hin. On oltu jaka­mas­sa Pikkukaupun­ki-lehtiä ja Lovi­isa-tikkare­i­ta Helsin­gin keskus­tas­sa, seikkailut Meripelas­ta­jien kyy­dis­sä…
Lue lisää
Pikkukaupunki-lehden kesämiehistö tutustui Loviisan meripelastajien maanantaiharjoituksiin.

Meripelastajien maanantai

Pikkukaupun­ki-lehden kesämiehistö tutus­tui Lovi­isan meripelas­ta­jien maanan­tai­har­joituk­si­in.     Video: Onni Ahvo­nen, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew Toimit­ta­ja: Fan­ni Fagerudd, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew  …
Lue lisää
Meripelastajat ovat apuna kaikessa mitä merellä sattuu ja tapahtuu.

Töyssyjä edessä!

Meripelas­ta­jat ovat apuna kaikessa mitä merel­lä sat­tuu ja tapah­tuu. Vaik­ka suurin osa meripelas­ta­jien tehtävistä on avus­tuste­htäviä, merel­lä ollessaan he ovat valmi­udessa mihin tahansa tilanteeseen. Pikkukaupun­ki-lehden kesämiehistö tutus­tui maanan­tai­har­joituk­si­in. –Töyssyjä edessä! Men­näänkö silti lujem­paa? Huu­dah­taa ison…
Lue lisää
Johan Aaltonen

What’s Up? Johan

Johan Aal­to­nen, eli Ten­nis-Johan on Pla­genin ten­niskent­tähoita­ja ja loma­lovi­isalainen. Aamuisin näet hänet kulke­mas­sa kohti kent­tiä Rantati­etä pitkin ja iltaisin sama reit­ti toiseen suun­taan. Miehen elämä täyt­tyy kesäisin ten­nikses­tä!  Lue vaik­ka kesän 2014 Pikkukaupungista sivul­ta 12.…
Lue lisää
Naapuri ja yhteiset juttuaiheet

Tack för titten!

Naa­pu­rus­tossamme tyhjil­lään ollut talo sai jokunen vuosi sit­ten uudet asukkaat. Nurmea kas­va­neeseen pihaan alkoi ilmaan­tua kasvil­lisu­ut­ta: pui­ta, pen­sai­ta, peren­no­ja ja havu­ja. Fil­laroidessani naa­purin ohi ihailin etupi­han välimerel­listä tun­nel­maa, ruukus­sa kas­vavaa oli­ivipu­u­ta, laven­te­likäytävää ja syyskesäl­lä kukkin­ut­ta…
Lue lisää
Benny Liljendahl

Whats Up? Benny

Ben­ny Lil­jen­dahl ja hänen riik­in­ruot­salainen puhen­uot­tin­sa on lovi­isalaisille uimaran­nal­la kävi­jöille tut­tu hah­mo. Uimaran­takau­den ulkop­uolel­lakin sym­pa­at­tisel­la Ben­nyl­lä säi­lyy hyvä kos­ke­tus lovi­isalais­nuori­in, sil­lä hän opet­taa matem­ati­ikkaa kaupun­gin ruotsinkielisel­lä yläas­teel­la ”Högik­sessä”. Pikkukaupunki­teeveen lyhyet haas­tat­telupätkät on tehnyt luo­va toimis­to Cre­ative…
Lue lisää
Ilmaisia lounaita on olemassa

Ilmaisia lounaita on olemassa — Ole hyvä poimi omasi!

Suloisen samet­ti­nen mustik­ka mar­joo heinäku­us­ta jopa lokaku­ulle kasvu­paikas­ta riip­puen. Mustikat todel­la kan­nat­taa kerätä met­sästä tal­teen, sil­lä niis­sä on run­saasti A- ja B-vita­mi­inia, man­gaa­nia, kuitu­ja sekä flavonoide­ja. Paljon tutkit­tu mustik­ka sisältää lisäk­si merkit­täviä määriä antosyaani-väri­ainei­ta, joiden…
Lue lisää
Patikointi mahdollista näissä maastoissa

Mitkä maastot!

Lovi­isa miel­letään meren­ran­takaupungik­si, ja sitähän se onkin. Meil­lä on ihana saaris­to ja paljon rantavi­ivaa – mut­ta myös mah­ta­vat maas­tot patikoin­ti­in. Nau­ti luon­nos­ta, se on samal­la mitä parhain­ta her­mole­poa!   Kukuljär­ven kahdek­san kilo­metriä pitkäl­lä reit­il­lä korkeuserot…
Lue lisää
Pikkukaupunki